Nederlandse versie
Rozi
rozi
Name: Királytelki Rozi
Sex: Female
Breeder: Veres Zsolt
DOB: 29 december 2011


Rozi is a sweet Puligirl from the Kiralytelki kennel in Hungary, from Veres Zsolt.rozi1
rozi2
rozi3
rozi4
rozi5
rozi6